Om oss

Björkdahls Begravningsbyrå

Hos oss på Björkdahls Begravningsbyrå möter du begravningsrådgivare med lång erfarenhet och varmt engagemang. Vi har stor erfarenhet av många olika typer av begravningar och lyssnar och vägleder dig så att du känner dig trygg.

När en närstående dör upplever många att tiden stannar. Samtidigt förväntas man lösa många praktiska frågor. Vi följer dig hela vägen, från första samtalet till själva gravsättningen och stöttar och avlastar dig precis så mycket eller lite du vill.

Det personliga mötet är mycket värdefullt för att lära känna dig och förstå vilka behov du och övriga närstående har. Med stor respekt för varje situation utformar vi ett minnesvärt avsked utifrån både dina och din närståendes önskemål.

En begravning kan se ut på många sätt. Den kan hållas i kyrkan, vid havet, hemma i trädgården eller någon annan plats som betytt mycket för den som dött. Med vår långa erfarenhet kan vi berätta om olika kyrkor, kapell eller andra fina platser som passar för det avsked ni planerar.

Varmt välkommen!

Våra medarbetare

Vi finns här för dig

Du kan alltid kontakta oss per telefon, mail eller ett fysiskt möte. Vänligen kontakta någon av oss medarbetare för en fortsatt dialog.

Ett textblock
vår historia

Björkdahls Begravningsbyrå Norrköping

Björkdahls Begravningsbyrå startades av Anders Petter Björkdahl 1868 och är Norrköpings äldsta begravningsbyrå. Verksamheten bedrevs på Östra Kyrkogatan (dagens Kristinagatan) där man producerade både både möbler och kistor.

Från mitten på 1900-talet drevs företaget vidare av kompanjonerna Rustoy och Flärdh, och senare bröderna Ruben och Mats Lindholm. Tillsammans förvärvade de även Finspångs Begravningsbyrå. Efter en tid delade bröderna sin verksamhet så att Mats tog ansvaret för Finspång och Ruben tog hand om Björkdahls Begravningsbyrå.

I mitten av 1990-talet såldes Björkdahls begravningsbyrå till Christer Gustavsson som under sin tid som ägare flyttade verksamheten från Kristinagatan till dess nuvarande lokaler på Södra Promenaden 140. Från 2000 ägdes företaget av Peter Broman.

2008 köptes verksamheten av Josephine och Per Westergren. Tillsammans med ett antal andra begravningsbyråer blev både Björkdahls och Finspångs begravningsbyråer en del av Westergrens Begravningsbyråer, med ursprung från Arvid Andersson begravningsbyråer.

Arvid Anderssons begravningsbyrå startade i hörnet Repslagaregatan och Gamla Rådstugugatan. Verksamheten överläts så småningom till sonen Arvidsson som i sin tur sålde vidare till Alvar och Mary Krook. Under Krooks tid flyttade byrån till en mindre lokal längre ner på Repslagaregatan. 1959 köptes byrån av Olof Westergren. Olofs far Erland Westergren hade tre år tidigare köpt Algot Anderssons begravningsbyrå i Linköping och far och son kom att kalla sina byråer för Westergrens Begravningsbyrå A. Anderssons efterträdare.

När verksamheten utvecklades flyttades byrån till Hörngatan/Nygatan. Här ändrades namnet till Begravningsbyrån Timglaset. Senare låg begravningsbyrån också under c:a 10 års tid i Borgs fd Prästgård på Vinkelgatan i Kneippen. 1987 flyttade man till Drottninggatan 32 och 1995 övertog sonen Per Westergren företaget.

1997 flyttades verksamheten till sin nuvarande lokal i hörnet av Hospitalsgatan och Gamla Rådstugugatan och år 2000 började Pers fru Josephine i företaget. Josephines far, Josef Engdahl, var ombud för Begravningsbyrån Timglaset i Valdemarsvik sedan början av 1980-talet. Från 2002 övertogs flera intilliggande begravningsbyråer i Östergötland.

2008 blev Timglaset en del av Westergrens Begravningsbyråer, som 2018 bytte namn till Capella Begravning & Juridik.

Våren 2022 säljs Capella till Klarahill och byråerna återgår till de tidigare lokala namnen Björkdahls Begravningsbyrå, Roséns Begravningsbyrå, Åtvidaberg Begravningsbyrå och Finspångs begravningsbyrå.

SBF

Vi är medlemmar i SBF

I en svår stund är det av yttersta vikt att man kan lita på begravningsbyråns kompetens. Vårt medlemskap och vår auktorisation hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund är en trygghet för dig som kund.

Att vara en auktoriserad begravningsbyrå innebär högt ställda krav både på begravningsbyrån och byråns medarbetare. Bland annat krävs att varje medarbetare genomgår en omfattande auktorisationsutbildning hos SBF och även löpande vidareutvecklar sina kunskaper.

Läs mer om auktorisationen här.

SBF